Welkom bij Ro-Dental

De oplossing voor een mooi en gezond gebit voor een betaalbare prijs

Wat zijn kronen / bruggen?


Wat is een kroon?

Een kroon is een kapje van metaal en/of porselein dat precies past over een afgeslepen tand of kies. Het kapje zit op tand of kies vastgelijmd. Door een kroon krijgt de tand of kies zijn oorspronkelijke vorm weer terug.


Waarom wordt een kroon gemaakt?

  • Door tandbederf kan een groot deel van de tand of kies verloren zijn gegaan. Er is dan onvoldoende houvast voor een vulling.
  • Het uiterlijk kan een reden zijn voor een kroon. Meestal gaat het daarbij om verkleurde en/of slecht gevormde tanden of kiezen die vooraan in de mond staan.
  • Tenslotte kan een kroon uitkomst bieden wanneer door een ongelukje een tand of een kies is afgebroken.


Wat is een brug?

Een brug wordt gemaakt ter vervanging van één of meer ontbrekende tanden en/of kiezen. Een brug zit vast aan twee of meer pijlers. Dit zijn de afgeslepen tanden of kiezen aan weerszijden van de open ruimte van de ontbrekende tand of kies. Een brug bestaat uit twee of meer kronen, die op de pijlers passen en een brug-tussendeel. Deze bestaat uit één of meer kunsttanden en/of kiezen die op de plaats van de open ruimte komen.Waarom kunt u een brug nodig hebben?

Er zijn verschillende redenen waarom u een brug nodig kunt hebben:

  • Om beter te kunnen kauwen.
  • Verbetering van het uiterlijk.
  • Om te voorkomen dat tanden en kiezen scheef gaan staan en/of gaat uitgroeien.   

Welke soorten bruggen zijn er?

Gewone Brug

Bij een gewone brug bevinden zich aan weerszijden van de open ruimte pijlers.

Vrij-eindigende brug

Bij een vrij-eindigende brug bevinden de pijlers zich aan één zijde van de ontbrekende tand of kies.

Etsbrug

Voor een etsbrug hoeft er nauwelijks iets van de gave tanden te worden afgeslepen. Een etsbrug wordt vooral gebruikt te vervanging van een of twee tanden. De brug wordt d.m.v. metalen bevestigingsplaatjes met een speciaal cement aan de binnenzijde tegen de tanden geplakt. Een etsbrug functioneert meestal als een tijdelijke voorziening, bijvoorbeeld in afwachting van implantaten. Een groot voordeel van een etsbrug is dat hij altijd, zonder schade aan te richten, verwijderd kan worden.


Van welk materiaal zijn kronen en bruggen gemaakt?

Metaal-porselein

Hierbij vormt het metaal (edel,halfedel of onedel) de basis voor de kroon of brug. Omwille van esthetische redenen zit over (een gedeelte van) het metaal een buitenlaag van tandkleurig porselein.

Metaal

Voordeel van dit materiaal is, dat het zeer sterk en slijtvast is. Er wordt meestal een goud- of zilverkleurige goudlegering gebruikt. Vanwege de kleur wordt metaal alleen achter in de mond gebruikt.

Volledig keramisch

Dit materiaal is tandkleurig en ziet er zeer natuurgetrouw uit. Dit wordt meestal gebruikt bij vervanging van de voorste tanden. Voor bruggen is dit materiaal nogal kwetsbaar.


Waaruit bestaat een behandeling voor een kroon of brug?    

De behandeling voor een kroon of brug verloopt in een aantal stappen. Hiervoor zult u tenminste twee keer bij uw tandarts terug moeten komen. Zonodig wordt plaatselijk een verdoving gegeven. Een kroon of een brug wordt niet direct in uw mond gemaakt maar in een tandtechnisch laboratorium. De behandeling in stappen:

Afslijpen van de tand of kies

Allereerst wordt een deel van de tand of kies afgeslepen, totdat er genoeg ruimte is om een kroon of brug te maken.

Afdruk maken

Vervolgens wordt van de hele kaak of het gedeelte waarin zich de afgeslepen kies bevindt, een afdruk gemaakt. Daarvoor brengt de tandarts een afdruklepel met een rubberachtige massa in de mond. In de afdruk die zo ontstaat, wordt later in een tandtechnisch laboratorium gips gegoten. Zo ontstaat een gipsmodel, waarop uw kroon of brug wordt gemaakt.

Beetregistratie

Hiermee wordt bepaald hoe de tanden van de onder- en bovenkaak op elkaar passen. Dit is nodig om te weten hoe hoog de kroon of brug moet worden gemaakt. Hiervoor gebruikt de tandarts een plaatje was of een soortgelijk materiaal. Er wordt ook een afdruk van de tanden in de andere kaak gemaakt.

Kleur bepalen van de kroon of brug

Voor het bepalen van de kleur moet rustig de tijd worden genomen. Uw tandarts kan u hierin adviseren. Uiteindelijk beslist u samen met uw tandarts over de kleur die uw kroon of brug moet hebben.

Vastzetten van de kroon of brug

Bij de laatste afspraak wordt de kroon of brug gepast en in de mond vastgezet. Aan de binnenzijde van de kroon of brug wordt een snelhardend cement aangebracht. De kroon of brug wordt vervolgens op zijn plaats geschoven en stevig aangedrukt.